Tjänst för mätning av värmeresistans

Tjänsten hjälper dig ta reda på kylelementets värmeöverföring och värmeresistansvärde.

Cool enough testing – en tjänst för mätning av värmeresistans i prototyper av kylelement

Att kylaren har rätt storlek och form är oerhört viktigt. Om elementet är för litet kan komponenterna överhettas, vilket orsakar kortslutningar och maskin- eller apparatskador. Om elementet är för stort slösar man pengar. En icke fungerande maskin eller apparat leder till förluster eller reklamationer. Det bästa sättet att ta reda på rätt värmeöverföringskapacitet är att bygga en prototyp och testa den.

Pursos tjänst Cool enough testing är avsedd för maskin-, apparat- och belysningskonstruktörer vars produkter innehåller elektronik som kräver luft- eller vätskekylning. Tjänsten hjälper kunden ta reda på hur mycket det ifrågavarande kylelementet kan överföra värme från de elektroniska komponenterna och beräkna kylelementets termiska resistans.

Gynnar både stora och små tillverkare

Cool enough testing har fördelar för både stora och små tillverkare. Serieproducerade kylelement har redan testats för termisk resistans, men maskiner och apparater är olika. Dessa kylelement kan utgöra dåliga alternativ på grund av deras form eller värmeöverföringskapacitet (eller både och).

Vår testtjänst stödjer också företag som använder simuleringsprogram i sin produktion, då det kräver en riktig testsituation för att få tillförlitlig data om elementets värmeöverföringskapacitet. Cool enough testing-tjänsten möjliggör testning av element med olika form och ger information om hur eventuella luftgap i elementets yta, ändringar i lamellavstånd eller ytans grovhet kan påverka värmeöverföringskapaciteten. När vi har fått de preliminära värmeresistansvärdena från prototyptesterna är det lättare att fortsätta simuleringen om det behövs.

Checklista för våra kunder. Följande uppgifter hjälper oss välja rätt elementtyp:

  1. Vilka slags komponenter finns det i apparaten, maskinen eller armaturen? Hur mycket värme ska överföras?
  2. Vilka mått och yttre dimensioner har komponenterna?
  3. Kommer enheten att ha en fläkt?
  4. Om enheten kommer att ha en fläkt, hur stor är flödeshastigheten? (Om du vet)
  5. Vilken maskin, apparat eller armatur är kylelementet avsett för?
  6. Vilken medeltemperatur eller vilka extremtemperaturer kommer den att användas i?
  7. Vilken elementlösning föredrar du: en eller två anslutningar?
  8. Ge uppgifterna om elementets form och storlek, eller skicka en arbetsritning eller 3D-modell. Se storleksanvisningen i bilagan. Det minskar risken för fel och påskyndar tillverkandet av prototypen. Kontakta oss om du behöver hjälp med dimensioneringen. Vi hjälper dig gärna.

Om vi behöver ytterligare information ringer vi dig. Du får en offert om prototyptillverkningen och testningen inom en vecka. När offerten godkänns, tillverkar vi prototypen och testar den. Vi får värden från testet och sedan kan vi fastställa om värmeöverföringskapaciteten räcker till. Vid behov tillverkar vi en eller flera nya prototyper för att tillverka ett element med rätt form och fungerande värmeöverföringsförmåga.

Elementet prissätts enligt årsproduktion eller parti- eller seriestorlek. Produktionen påbörjas inom 1–8 veckor, beroende på vilka verktyg som behövs för att tillverka elementet.