Basuppgifter om lättmetallverkstaden
Bockning: Programmerbara bockningsenheter
Bearbetning: CNC-bearbetningsenheter (max. längd 15,5 m)
Svetsning: TIG- och MIG-svetsning
Sågning: Rak eller böjd precisionsskärning
Stansning: Pressenheter
Ytbehandling: Tvättning, borstning, trumling osv.
Montering: Enligt avtal
Förpackning: Enligt avtal

Pursos lättmetallverkstad är en del av tillverkningskedjan för aluminiumprodukter – från råämne till komponentensom kunden har beställt. En noggrann planering i samarbete med kunden säkerställer att produkten tillverkas högklassigt och levereras punktligt, med Pursos gedigna yrkeskompetens.