Sertifioitu ympäristöjärjestelmä

Pursolle ympäristövastuu tarkoittaa jatkuvaa kehitystyötä, jotta vähennämme ympäristökuormitustamme, sekä parhaiden käytäntöjen soveltamista. Energia- ja materiaalitehokkuus, puhdas energia, kierrätys sekä valmistamiemme tuotteiden hiilijalanjäljen pienentäminen ovat esimerkkejä ympäristötyömme painopisteistä.

Purson pitkällisestä kehitystyöstä kertoo ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka on ollut jo vuodesta 2002.

Järjestelmä ohjaa asettamaan tavoitteita ja selkeitä toimenpiteitä ympäristöasioiden jatkuvalle kehittämiselle. Järjestelmän yhtenä peruskivenä on ympäristöpolitiikka, jota johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan kaikissa tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koskevissa toimissa ja päätöksissä.

Parempaa energiatehokkuutta

Tehokas energian käyttö on yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Purso on solminut energiatehokkuussopimuksen. Teemme säännöllisesti laajan energiakatselmuksen, jossa tarkistetaan energiansäästötoimenpiteidemme oikeellisuus ja tehokkuus.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Purson kunnianhimoinen tavoite on puolittaa yrityksen hiilijalanjälki tuotettua tonnimäärää kohden vuoteen 2025 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2020 laskentaa.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii useita toimenpiteitä. Uusimpana näistä on vuonna 2021 käyttöönotettu aurinkovoimala Siuron tehdasalueella.

Siurossa sijaitsee myös oma uusiutuvilla polttoaineilla toimiva lämpövoimala, joka tuottaa tehtaan tarvitseman prosessilämmön sekä kiinteistöjen tarvitseman lämmön.

Tuotteiden ympäristövaikutukset

Suurimmalle osalle tuotteistamme on laadittu EPD-ympäristöselosteet.

EPD on ympäristöseloste, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset. Niiden laskenta tehdään elinkaarianalyysillä (LCA). Tuotteen ympäristövaikutukset on koottu ja laskettu raaka-ainehankinnasta eteenpäin.

Ympäristöselosteemme ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia. Niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettaviksi ympäristötiedon lähteeksi.

EPD, Aluminium profile, primary

EPD, Aluminium profile, secondary

Kierrätettyä alumiinia

Alumiini on näyttävä ja kestävä, mutta myös energiatehokas ja täysin kierrätettävä materiaali. Greenline-tuotelinjamme tekee meistä kierrätettävien alumiiniratkaisujen edelläkävijän. Kokonaan kierrätysalumiinia käyttävä linja on Suomen ensimmäinen ja ensimmäisten joukossa maailmassa.

Tuotantoprosessissa syntyvä alumiiniromu palaa uudelleensulatuksen jälkeen prosessin raaka-aineeksi.

Alumiini on kiertotalouden ylivertaisin raaka-aine Kierrätysalumiini säästää energiaa jopa 95 %