Whistleblowing -ilmoituskanava

Whistleblowing- ilmoitusmenettelyä koskevat ohjeet Purso-yhtiöiden työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

Toimimme ja kehitämme liiketoimintaamme vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. 

Whistleblowing-ilmoituskanava on Purso-yhtiöiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä oleva sähköinen ilmoitusjärjestelmä, jolla pyrimme pienentämään yhtiöön kohdistuvia riskejä. Järjestelmän avulla haluamme edistää lain, toimintaperiaatteidemme ja hyvän liiketavan noudattamista sekä arvojemme ja ohjeidemme mukaista toimintaa.

Nykyisten ilmoitustapojen lisäksi käytössä on myös Whistleblowing – ilmoituskanava, jonka kautta annamme mahdollisuuden työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme ilmoittaa, mikäli joku huomaa tai epäilee väärinkäytöstä. Näin saamme mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

Milloin on hyvä jättää ilmoitus tämän kanavan kautta

Rohkaisemme sinua aina esisijaisesti ottamaan yhteyttä ilmoitettavasta asiasta vastaavaan johtajaan, esimieheen tai vastuuhenkilöön.

Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä silloin kun tietää ne perättömiksi. Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin. 

Toivomme, että ilmoituksen tekijä tekee ilmoituksen ensisijaisesti omalla nimellä. Halutessaan ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä. 

Ilmoitusten käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti tehtävään koulutettujen ja nimettyjen henkilöiden toimesta. Käsittely tapahtuu lain asettamissa aikarajoissa. Käsittelijät voivat tarvittaessa pyytää luottamuksellisesti tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät, eivät saa tehtyjä ilmoituksia tietoonsa. 

Ilmoituksen tekijän suojelu

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetylle henkilölle eikä muille henkilöille. Ilmoituksen tekijään ei kohdisteta mitään vastatoimia.

Ilmoituksessa mainitun henkilön suojelu ja hänen tiedonsaantioikeutensa

Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja siihen sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietojen poistaminen

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Tietoja säilytetään niin kauan kun niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

Tämän kanavan kautta voit jättää ilmoituksen koskien seuraavia yhtiöitä: Purso Group Oy, Purso Oy, Linjapinta Oy, Purso AluCool Oy, Purso- Tools Oy, Fennosteel Oy, Nedal Aluminium B.V.

Miten teen ilmoituksen?

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla
lomakkeessa olevia ohjeita.