Lämpö­resistanssin mittaus­palvelut

Apunasi, kun haluat selvittää jäähdytyselementin lämmönsiirtävyyden sekä lämpöresistanssiarovon.

Cool enough -testing – lämpöresistanssin mittauspalvelu jäähdytyselementti-prototyypeille

Oikean kokoisella ja mallisella jäähdytyssiilillä on iso merkitys. Alimitoitettu elementti ylikuumentaa komponentit, jolloin syntyy oikosulkuja tai kone- ja laiterikkoja. Mikäli elementti on ylimitoitettu, maksetaan turhasta. Toimimaton kone tai laite puolestaan aiheuttaa aina tappiota tai reklamaatioita. Usein paras tapa saada riittävän tasoinen arvo lämmönsiirtokyvystä, on teettää oma prototyyppi ja testata se.

Purson Cool enough testing -palvelu on tarkoitettu kone-, laite- tai valaisinsuunnittelijoille, joiden tuotteet sisältävät ilma- tai nestejäähdytystä vaativaa tehoelektroniikkaa. Palvelun avulla selvitetään, kuinka paljon kyseinen jäähdytyselementti pystyy siirtämään lämpöä pois elektroniikkakomponenteista ja mikä on jäähdytyselementin lämpöresistanssiarvo.

Hyödyttää sekä isoa että pientä valmistajaa

Cool enough testing hyödyttää sekä isoa että pientä valmistajaa. Sarjatuotteena myydyissä jäähdytyselementeissä on valmiiksi testatut lämpöresistanssiarvot, mutta koneet ja laitteet ovat erilaisia, ja sarjatuote-elementit voivat olla joko muodoltaan tai lämmönsiirtokyvyltään tai molempien osalta epäedullisia vaihtoehtoja.

Testauspalvelumme tukee myös tuotekehityksessään simulointiohjelmia käyttäviä yrityksiä, sillä luotettava tieto elementin lämmönsiirtokyvystä saadaan vasta oikeassa testitilanteessa. Cool enough testing -palvelu mahdollistaa erimallisten elementtien lämmönsiirtokyvyn testaamisen ja kertoo myös sen, miten elementin pinnan mahdolliset ilmaraot, ripavälien pienet muutokset tai pinnan karheus vaikuttavat lämmönsiirtokykyyn. Kun protojen testeistä on saatu suuntaa antavat lämpöresistanssiarvot, on simulointia helpompi jatkaa tarvittaessa.

Tarkistuslista asiakkaillemme. Seuraavat tiedot auttavat meitä oikeanlaisen elementin valinnassa:

  1. Minkälaisia komponentteja laitteessa, koneessa tai valaisimessa on ja mikä on siirrettävä lämpö?
  2. Mitkä ovat komponenttien mitat ja ulkomittarajoitukset?
  3. Tuleeko laitteeseen tuuletinta?
  4. Jos laitteessa on tuuletin, mikä on sen virtausnopeus? (anna tieto, jos sinulla on se)
  5. Mihin koneeseen, laitteeseen tai valaisimeen jäähdytyselementti tulee?
  6. Millaisessa keskilämpötilassa tai äärilämpötiloissa sitä käytetään?
  7. Millainen elementtiratkaisu olisi hyvä: kaksi- vai yksiliitoksinen?
  8. Anna lähtötiedot elementin mallista ja koosta tai lähetä työpiirros tai 3D-malli. Katso liitteen mitoitusohje. Se pienentää virheiden mahdollisuutta ja nopeuttaa proton tekemistä. Jos tarvitset apua mitoittamisessa, otathan yhteyttä. Autamme mielellämme.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, palaamme asiaan puhelimitse. Saat proton tekemisestä ja testauksesta tarjouksen viikon sisällä. Kun tarjous on hyväksytty, tehdään proto ja testaus. Testistä saadaan arvot ja todetaan lämmönsiirtokyvyn riittävyys. Tarvittaessa tehdään yksi tai useampi uusi prototyyppi, jotta saadaan oikean mallinen ja lämmönsiirtokyvyltään toimiva elementti.

Elementti hinnoitellaan vuosituotannon tai erä- tai sarjakoon mukaan ja valmistus aloitetaan viikon–kahden kuukauden aikana, elementtiin tarvittavista työkaluista riippuen.