Tietoa www.purso.fi palvelujen käyttöehdoista

Tällä sivulla voit tutustua Purso Oy:n käyttäjä- ja markkinointirekisterin käyttöehtoihin.

WWW.PURSO.FI SIVUSTON KÄYTTÄJÄREKISTERI

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Purso Oy
Alumiinitie 1
37200 Siuro
purso@purso.fi
www.purso.fi
Y-tunnus: 2238041-1

Asiakaspalvelumme auttaa sinua rekisteriä koskevissa kysymyksissä ja palautteissa.

Purson keräämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

www.purso.fi -verkkosivuilla kerätään nimetöntä kävijätietoa Google Analyticsin kautta. Tämä tarkoittaa, että kävijälle annetaan sivun auettua merkkitunniste, eli eväste, jonka avulla Google Analytics tilastoi kävijöiden vierailua sivustolla. Jos evästeen hyväksyttyä palaa myöhemmin sivuille samalta laitteelta, rekisteröi Google Analytics tämänkin, mutta kävijätietoa ei yhdistetä henkilöön.

www.purso.fi -verkkosivuston palvelin kerää myös nimetöntä tietoa kävijöistä, kuten IP-osoite, selaintyyppi, operaattori, lähtösivu, poistumissivu, ajankohta ja sivustolla vierailun kulku. Nimetöntä palvelintietoa voidaan lähettää sivuston ylläpitäjälle.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan, kun sivustokävijä täyttää lomakkeen www.purso.fi sivulla. Lomakkeiden tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, mikä lomakkeessa on ilmoitettu.

Google Analyticsin nimetöntä kävijätietoa käytetään raportointiin ja tilastointiin sivujen kävijöistä, sekä markkinointitoimenpiteiden kuten tiedotejulkaisujen mittaamiseen.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, uutiskirjetilausten, asiakaskyselyiden, kilpailuiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja ja sijaintitietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä ja henkilön osallistuessa tapahtumiin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin.

Miten tietojen luovutus on turvattu?

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Emme luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, poikkeuksena ovat Suomen viranomaistoimien edellyttämät tilanteet. Yhteistyökumppanien kanssa järjestämissämme kilpailuissa osallistujien tiedot ovat myös yhteistyöyrityksen käytössä, mistä on erikseen kerrottu kilpailun säännöissä. Purson rekisteriin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Miten voin tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja?

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Miten rekisteri on suojattu?

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Evästeet