”Tärkeää on luoda idearikas ilmapiiri” – SNEP®-valaisimien tuotekehityksessä yhdistyvät asiakkaan akuutit tarpeet ja tulevaisuuden valaistusratkaisut

Ideoita uusiin tuotteisiin saadaan talon sisältä, asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta sekä maailman markkinaa haistellen.

Purson SNEP®-valaisimien tuotekehitystä ohjaa halu valmistaa valaisimia, joissa viimeistelty muotokieli yhdistyy saumattomasti erinomaiseen toiminnallisuuteen. Tähtäimenä on valaisin, joka on fiksu, helposti omaksuttava ja käyttäjäystävällinen – aina tuotannosta asennukseen ja suunnittelijan pöydältä loppukäyttäjälle asti. Tavoitteen saavuttamiseksi Pursolla kuunnellaan palautetta ja kehitysehdotuksia koko tilaus–toimitusketjun matkalta.

– Meille on tärkeää luoda idearikas ilmapiiri, jossa kuka tahansa Purson sisältä tai ulkoa saa ehdottaa uusia tuoteajatuksia, joista lähdetään konseptoimaan uusia tuotteita tai palveluita, kertoo Eero Kuoppa. Uudessa roolissaan Purson tuotepäällikkönä Kuoppa keskittyy erityisesti siihen, että asiakkaiden tarpeet päätyvät entistä paremmin tuotekehityksen tietoon ja konkretisoituvat osaksi tarjoamaa.

Kehitys ei pääty tuotteen lanseeraamiseen

Tuotekehityksessä saavutetaan merkittävää etua siitä, että Purson tuotanto on Suomessa. Kun tuotekehitys ja tuotanto ovat lähekkäin Nokian Siurossa, ensimmäisiin sarjoihin päästään käsiksi heti niiden valmistuttua. Kun tämän jälkeen edetään koeasennuksiin, ovat pursolaiset mahdollisuuksien mukaan mukana kentällä.

– Esimerkiksi kun viime keväänä päivitettyä SNEP® Mode CR tuotetta tuotiin markkinaan, olimme mukana ensimmäisessä asennuksessa, joka tehtiin häiriöiden minimoimiseksi keskellä yötä. Kävimme läpi muun muassa asiakkaan kokemukset hankintaprosessin aikana, asennusohjeet, lähetteet, pakkaukset ja valaisimien asennuksen. Kentältä nousi esiin muutamia hyviä kehitysajatuksia, jotka käytiin läpi tuotannon ja tuotekehitysosastomme kanssa. Sovitut tuotemuutokset toteutettiin heti seuraavaan tuotannolliseen sarjaan, Kuoppa kertoo.

Katse kohti tulevaa

Asiakkaiden akuuttien tarpeiden ohella tuotekehitystä tehdään myös ennakoiden tulevaa. Kuopan mukaan yksi selkeä tulevaisuuden trendi ovat entistä älykkäämmät tilat ja järjestelmät.

”Älykkäät valaisimet sensoreineen ja ohjausjärjestelmineen mahdollistavat helppokäyttöiset ja energiatehokkaat tilat, joissa voidaan huomioida yksilölliset tarpeet. Tulevaisuudessa valaisimet toimivat myös entistä enemmän tiedonkeräyksen ja tiedonvälittämisen selkärankana. Kerättyä tietoa voidaan valaistuksen lisäksi hyödyntää myös rakennuksen muiden järjestelmien ohjaukseen.”

Eero Kuoppa, tuotepäällikkö

Pitkään jatkuneen kehitystyön tuloksena Pursolla ollaan jo hyvässä vauhdissa. Erilaisia älykkääseen valaistukseen liittyviä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kehitetään ja integroidaan tuotteisiin jatkuvasti.

– Tekniikan nopeassa kehityksessä haastavaa on paketoida tuotteet yksinkertaiseen ja helposti omaksuttavaan muotoon. Haluamme varmistua siitä, että tänään meiltä ostetut ratkaisut ovat laajennettavissa ja päivitettävissä myös tulevaisuudessa. Tarkkailemme markkinaa monelta kantilta. Olemme olleet mukana erilaisissa kehityshankkeissa, seuraamme alan julkaisuja ja luomme pitkäaikaisia luottamuksellisia suhteita kumppaneidemme kanssa. Suomi on muun Euroopan ohella ihan maailman kärkeä älykkäiden järjestelmien kehityksessä, Kuoppa kertoo ja toteaa, että on hienoa, kun töitä tehdään todellisten ammattilaisten kanssa.