Kurikan kampus

Rakennustyyppi:Koulurakennus
Projektityyppi:Uudisrakennus ja laajennus
Käytetyt järjestelmät:P50L-lasijulkisivujärjestelmä
Arkkitehti:Luovaus Arkkitehdit Oy
Rakennusvuosi:2016-2018
Rakennusurakoitsija:WasaCon Oy
Rakennuttaja:Kiinteistö Oy Kurikan Kampus (Sedu ja Kurikan kaupunki)
Rakennuksen bruttoala:12 000 + 4000 m2

Projektissa mukana olleet tuotteet