Purso Testing Center – Testade produktlösningar från vårt nya testcentrum

Testing Center är Pursos nya center för produktutveckling och testning i Siuro. Purso kan nu testa alla för kunderna skräddarsydda lösningar redan i produktuvecklingsskedet. Testresultaten gör att användningen av dörrar, fönster och fasadstrukturer är optimalt i alla förhållanden under produktens hela livscykel.

Tack vare Testing Center kan nya skräddarsydda produkter snabbt släppas ut på marknaden. Vi kan ta fram verifierad information redan i ett tidigt skede av produktutvecklingen. Officiella test genomförs på ett testcentrum och valideras samt rapporteras av en tredje part.

– Vi kan till exempel testa en fasadstruktur som skräddarsytts för kunden. Vi genomför också inofficiella test med låg tröskel i samband med produktutvecklingen. Då ser vi åt vilket håll det lönar sig att utveckla produkten, säger Maarit Mäntysaari, Pursos produktutvecklingschef.

Testade val redan i produktutvecklingsskedet

I det nya Testing Centret finns en anordning för vädertestning, ett laboratorium och en mångsidig maskinbas. Officiellt validerade produktutvecklings- och testningsprojekt kan genomföras på kort varsel om det behövs.

– Testing Center har alla verktyg som behövs för prototypsproduktion. Med den nya CNC-maskinen kan vi försäkra oss om att de i Purso-Cal-programmet inmatade uppgifterna om produkten som bearbetas för kunden är korrekta. I produktutvecklingen planerar vi och testar vi också lösningar som eventuellt ska patenteras, berättar Mäntysaari.

Den största investeringen i Testing Centret är vädertestningsenheten. Den certifierade enheten testar luft-, vatten- och vindmotståndet av produkter avsedda för konstruktion eller delar av dessa. Egenskaperna testas i verkliga förhållanden.

– Till exempel när vi testar ett fönster kommer det en viss mängd vatten per kvadratmeter från vattenmunstycket i kammaren, samt sug och tryck. Anläggningen simulerar till och med de svåraste väderförhållandena. Om trycket exempelvis är 900 pascal och man där på tillför vatten, motsvarar det redan en svår storm.

Enheten för vädertestning har redan tagits i bruk och snart börjar den officiella testningen på Purso. Enligt lagen är det nödvändigt att testa produkter som utsätts för vind och regn, men det är också viktigt då man vill försäkra hållbara produkters kvalitetskontroll.

Välkommen att följa produkttestningen

Pursos nya Testing Center är belägen i Siuro i en företagspark nära huvudbyggnaden. Den upplysta logotypen gör att testcentret är lätt att hitta.

– Vårt tidigare testcenter, också känt som prototypsverkstaden, var så litet att det endast var i vårt eget bruk. Nu är också kunderna välkomna att följa med hur deras skräddarsydda produkter testas, gläder sig Mäntysaari.

Kom överens om besök
+358 3 3404 600
buildinginfo@purso.fi