Smältverk

Purso Oy:s smältverk ligger i Ikalis. Där smälts, legeras och gjuts aluminiumet till råämne, det vill säga till råmaterial för profiler. När vi framställer råämnet utnyttjar vi i första hand det smältbara materialet som produceras i det egna smältverket och industrin. I den noggrant kontrollerade processen vidareförädlas aluminiumlegeringen till ett högklassigt råämne som fyller kraven i de europeiska EN-standarderna. Alla aluminiumlegeringar som vi använder i vår produktion är återvinningsbara.