Bättre förädlingsvärde för vidareförädlade produkter

De bästa produktlösningarna skapas när man kombinerar kundens behov och expertis med Pursos erfarenhet och sakkunnighet.

Mångsidig och flexibel service

Vårt omfattande nätverk av sakkunniga underleverantörer erbjuder en heltäckande service. Därtill har vi utvecklat vår egen produktion för att kunna betjäna våra kunder på ett mångsidigare och mer flexibelt sätt. Det säkrar också kvaliteten på våra produkter.

Våra specialområden är bockning av aluminiumprofiler med hjälp av programmerbara bockningsenheter och maskinbearbetning med fleraxliga maskiner.

Produktionsprocessen kan, beroende på kundens individuella behov, inkludera bockning, maskinbearbetning, svetsning, sågning, stansning, ytbehandling och sammansättning.