Högkvalitativa och proffsiga fordonssystem

Vi erbjuder personlig och sakkunnig service. Vi samarbetar med våra kunder och experter inom transportbranschen. Kunderna och yrkesförare deltar i utvecklandet av produkter som är avsedda för dem, som till exempel profiler med termisk isolering, limningsbara karosseriprofiler och specialprofiler som kommer med en rad tekniska lösningar. Genom nära samarbete kan vi se till att våra produkter och tjänster behåller sin höga kvalitet också i framtiden.

Våra fordonssystem inkluderar sidoprofilserier, karosseriprofiler, flakprofiler, underkörnings- och sidoskyddsprofiler samt golvkonstruktioner. Vi erbjuder också ett brett urval av standardprofiler.