PursoCal

PurscoCal-programmet är ett verktyg för planering, dimensionering och tillverkning av aluminiumkonstruktioner. Programmet är ett användarvänligt och effektivt planeringsverktyg för alla som använder Pursos byggsystem. PursoCal räknar ut materialåtgången, tillverkningskostnaderna och U-värdena för dörrar, fönster och fasader. Det går också snabbt och enkelt att göra ändringar i färdigt planerade konstruktioner.

Effektiv kostnadsberäkning

PursoCal laskee projektin kustannukset suunniteltujen elementtien ja tietokannassa olevien materiaali-

PursoCal beräknar projektets kostnader utifrån de planerade elementen och material- och arbetskostnaderna som finns i databasen. De olika kostnadstyperna, såsom material, allmänna kostnader och löner, specificeras och presenteras tydligt. Du kan själv fastställa merkostnaden för materialförlusten eller låta programmet beräkna den. PursoCal-programmet kan användas på nätet, varvid programmet, databaserna, arbetena och inställningar finns centralt på servern.

PursoCal-programmet har utvecklats i samarbete med det tyska programvaruföretaget Orgadata.

Programmets drift