Purso – kvalitet och ansvar går hand i hand

Hållbarhet är en växande trend och ett viktigt inslag i såväl vår egna verksamhet som i våra kunders projekt.

Certifierad kvalitet, miljöfrämjande innovationer och minimerad miljöpåverkan är centrala delar av vår dagliga verksamhet. Över hälften av det aluminium vi använder är återvunnet, och fabriksanläggningarna och anodiseringprocesserna värms upp med återvunnen bioenergi. För oss innebär hållbarhet också en lokal aspekt: vi bär vårt ansvar som en finländsk arbetsgivare. Vi sysselsätter nästan 300 experter i Birkaland.

Purso Greenline – 100 % återvunnet aluminium

Aluminium är ett material som är förutom attraktivt och hållbart, också energieffektivt och helt återvinningsbart. Vår Greenline-produktionslinje gör oss till en föregångare inom återvinningsbara aluminiumlösningar, då linjen är den första i Finland som använder 100 % återvunnet aluminium. Den är också bland de första i hela världen.

I samband med sin beställning får våra kunder ett Purso Greenline-certifikat som påvisar att produkten har tillverkats av helt återvunnet material.

Certifierad kvalitet

Alla våra verksamheter har certifierats enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 och miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Våra aluminiumprodukter har en produktspecifikt och på internationella standarder baserad miljödeklaration (EPD) som utvärderar produkters miljöpåverkan under deras livscykel. Därutöver upprätthåller vi ett miljöledningsprogram som baserar sig på ständiga förbättringar. Linjapinta, som är en del av Purso Yhtiöt, upprätthåller det tyska GSB-godkännandet.

EPD, Aluminium profile, primary

EPD, Aluminium profile, secondary

Aluminium är den mest överlägsna råvaran i cirkulär ekonomi Produktionen av återvunnet aluminium sparar upp till 95 % energi