Information om användarvillkoren för tjänsterna på www.purso.fi

På den här sidan kan du bekanta dig med användarvillkoren för Purso Oy:s användar- och marknadsföringsregister.

ANVÄNDARREGISTER FÖR WEBBPLATSEN WWW.PURSO.FI

Kontaktuppgifter till den registeransvariga

Purso Oy
Alumiinitie 1
37200 Siuro
purso@purso.fi
www.purso.fi/sv/
FO-nummer: 2238041-1

Vår kundtjänst hjälper dig med frågor och återkoppling som berör registret.

Data som Purso samlar in

Registret kan innehålla följande uppgifter om kunderna:

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter, så som e-postadress, telefonnummer och postadress
  • Organisation och ställning
  • Organisationens adressuppgifter
  • Direktmarknadsföringstillstånd och -förbud

Webbplatsen www.purso.fi samlar in anonyma besökaruppgifter genom Google Analytics. Detta betyder att besökaren tilldelas en identifieringstagg när sidan öppnas, eller kaka, som Google Analytics använder för att samla statistik över besöket på webbplatsen. Om besökaren godkänner kakan och senare återvänder till webbplatsen från samma enhet registrerar Google Analytics också detta, men besökaruppgifterna kopplas inte till en person.

Servern för webbplatsen www.purso.fi samlar också in anonym data om besökarna, såsom IP-adress, typ av webbläsare, operatör, första sida, sista sida, tidpunkt och förloppet av besöket på webbplatsen. Den anonyma serverdata kan skickas till webbplatsens administratör.

Personuppgifter behandlas endast om besökaren på webbplatsen fyller i ett formulär sidan www.purso.fi. Uppgifterna i formuläret används endast till det syfte som anges i formuläret.

De anonyma besökaruppgifterna från Google Analytics används bara rapportering och för att föra statistik över webbplatsens besökare. Uppgifterna används också för marknadsföringsåtgärder, så som att mäta publikationer av meddelanden.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i samband med åtgärder som har att göra med kontakter, transaktioner, kundförfrågningar, tävlingar, utveckling av tjänster, rapportering, marknadsföring och annan förvaltning av kundrelationer. Transaktionsuppgifter och placeringsdata som behandlas i registret kan också användas för marknadsföringsåtgärder och inriktning av kundkommunikation. Personuppgifter behandlas också i samband med sändningen av nyhetsbrev och om personen deltar i evenemang eller andra marknadsföringsåtgärder.

Hur är överlåtandet av uppgifter skyddat?

Uppgifterna lagras på ett sätt som är tekniskt skyddat. Vi överlåter inte kundernas personuppgifter till utomstående. Undantaget till detta är situationer som krävs för finska myndighetsåtgärder. I tävlingar som vi arrangerar med samarbetspartner står deltagarnas uppgifter också till samarbetsföretagens förfogande och det meddelas separat i tävlingens regler. Endast den registeransvariga och separat utnämnda tekniska personer har tillgång till Pursos register. Endast utnämnda personer har behörighet att behandla och upprätthålla registrets data. Registrets användare har tystnadsplikt.

Hur kan jag granska och ändra på uppgifterna i registret?

Uppgifterna kan raderas på en persons begäran eller på grund av en avslutad kundrelation. En person i registret har rätt att granska vilka uppgifter registret innehåller om personen. En begäran om detta ska levereras skriftligen till den registeransvariga. En person i registret har rätt till förändringar i de uppgifter om personen som är felaktigt införda i registret.

Hur skyddas registret?

Personuppgifterna som lagras är konfidentiella. Datanätverket och utrustningen som tillhandahålls av den registeransvariga och eventuella IT-partner, på vilka registret ligger, är skyddade med en brandmur och andra nödvändiga tekniska lösningar.

Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen www.purso.fi för att nätets användarupplevelse ska vara optimal. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies. Nedan kan du läsa mera om protokollen som har att göra med cookies.

Vad är cookies?

Cookies hjälper till med att identifiera en webbläsares användare. Cookies är små textfiler som webbplatserna du besöker lagrar på datorn eller terminalen som du använder. När du besöker samma webbplats senare meddelar cookies att du har återvänt till sidan.
Cookies gör att det är enklare och snabbare att använda våra sidor. Med hjälp av dem kan vi göra din användarupplevelse mer effektiv och angenäm.

Hurdana cookies används på webbplatsen www.purso.fi?

Vår webbplats använder tredjepartskakor. Cookies som vi använder kan var tillfälliga eller permanenta. Tillfälliga cookies raderas från din terminal när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies bevaras längre, en på förhand bestämd tid.

För webbplatsens tekniska funktionalitet och användning är vissa cookies nödvändiga. Dessutom kan vi använda cookies som mäter prestandan och följer med aktiviteten.
Vi använder cookies som mäter prestandan för att förbättra funktionen av vår webbplats genom att följa med hur användarna använder webbplatsen. Data som dessa samlar in är anonym och används för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Vår webbplats kan också godkänna cookies som skickas av en tredje part. Till exempel kan webbplatser som innehåller reklam från Facebook eller Google skicka cookies till din dator under besöket. Ansvaret för dessa cookies ligger hos tredjepartaktörerna själva. De meddelar om sin praxis gällande cookies på sina egna webbplatser.

Hur kan jag radera cookies?

Du kan själv bestämma över inställningarna i din webbläsare genom att ändra på graden till vilken du vill tillåta funktionen av cookies i din dator. Du kan förhindra din webbläsare att använda cookies, radera cookies som redan har lagrats och be att dina webbläsare meddelar om nya cookies.

Du kan radera cookies från webbläsaren du använder genom att följa anvisningarna från dess utvecklare.

Om du förbjuder användningen av cookies eller raderar dem vissa funktioner på vår webbplats sluta fungera.

Läs mer om cookies