Rätt profil till rätt pris

Vid behov är vi med i produktutvecklingsprocessen från första början. När kunden har en idé om en aluminiumprodukt är vi redo att kavla upp ärmarna och förverkliga den. Processen mot ett lyckat slutresultat börjar med ett idé- och tankeutbyte mellan kunden och våra erfarna försäljare. Kunden får en optimalt extruderad profil – alltid till rätt pris.

För att göra offertprocessen snabbare önskar vi att du ger också följande uppgifter:

  • profilbild i formatet PDF, DWG eller DXF
  • profillegering och stånglängd
  • eventuell ytbehandling och profilens synliga ytor
  • profilens användningssyfte, partistorlek och uppskattad årsförbrukning
  • kundens kontaktuppgifter.

Vid behov kan vi göra en 3D-utskrift av profilformen eller -stycket, vilket minskar planeringskostnaderna och -tiden. Pursos högklassiga tekniska kompetens och många års erfarenhet garanterar avtalsenlig kvalitet och leveranssäkerhet.