2 000 seuraajan arvonta Purso Oy:n LinkedIn-sivulla 

Purso Oy:n LinkedIn-sivulla järjestetään 2000 seuraajan arvonta, johon pääsee osallistumaan tästä.

1. Järjestäjä 
Purso Oy, Alumiinitie 1, Siuro (myöhemmin ”Järjestäjä”) 

2. Osallistumiskelpoisuus 
Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät nämä säännöt, ja palkinnon voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. 

3. Osallistumisaika 
Osallistumisaika on 15.–22.8.2023. Arvonta päättyy tiistaina 22.8. klo 12. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä. 

4. Osallistuminen arvontaan 
Arvontaan osallistuminen tapahtuu reagoimalla arvontajulkaisuun LinkedInissä. Arvonta suoritetaan julkaisuun reaktionsa jättäneiden kesken tiistaina 22.8.2023 ja voittajaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä viestitse. Järjestäjä on erikseen yhteydessä arvonnan voittajaan palkinnon toimittamisen tiimoilta (lisätietoja kohdassa 5 ”Henkilötietojen käyttö”). 

5. Henkilötietojen käyttö 
Palkinnon vastaanottaminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista järjestäjälle. Näitä henkilötietoja käytetään vain palkinnon toimittamiseen, ja ne hävitetään, kun palkinto on toimitettu voittajalle. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. 

6. Palkinnot ja ehdot 
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Purso-rinkka, joka sisältää yllätystuotteita. Palkinnon arvo on noin 200 €. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta LinkedInissä, ja häneltä pyydetään yhteystiedot palkinnon toimittamista varten (ks. kohta henkilötietojen käyttö). Palkinnon voittajan on vastattava Järjestäjälle 14 päivän kuluessa viestin lähettämisestä vastaanottaakseen palkinnon. Jos palkinnon voittaja ei ole ottanut yhteyttä kilpailun Järjestäjään tai vastannut Järjestäjälle kyseisen ajan kuluessa, arvonnan Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. 

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai sen käytöstä.  

Arvonnan palkintoa ei voi vaihtaa muuhun tuotteeseen tai rahaksi. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinto ovat henkilökohtainen. 

Nämä säännöt ja Järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen sekä kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettua palkintoa takaisin. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin. 

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen.  

LinkedIn ei ole mukana arvonnassa. 

7. Arpajaisvero 
Arpajaisveroa ei ole maksettava, jos maksettavan arpajaisveron määrä on vähemmän kuin 50 euroa kalenterikuukaudessa.