JAN-WILLEM VOS, NIMITETTY NEDAL ALUMINIUM B.V.:N TOIMITUSJOHTAJAKSI

Nedal Aluminiumin hallitus on nimittänyt Jan-Willem Vosin (s. 1975) Nedal
Aluminiumin uudeksi toimitusjohtajaksi. Vos aloittaa tehtävässään 1.10.2022.


”Olen erittäin tyytyväinen tähän uuteen rooliin. Nedal Aluminium on hyvässä
kehitysvaiheessa, yhtiö on kasvanut ja parantanut kannattavuuttaan viime vuosina. Tämä
on hyvä lähtökohta seuraavalle vaiheelle Nedalin kasvustrategian toteuttamisessa”
, Vos
kommentoi.


Jan-Willem Vos, FM (Ympäristötieteet), toimii tällä hetkellä Tata Steelin putkitehtaan
johtajana Oosterhoutissa, Alankomaissa. Uransa aikana Vos on toiminut Tata Steelin
Alankomaiden yksiköissä monissa tehtävissä sekä tulosyksikön vetäjänä Tata Steelin
Packaging tehtaassa Belgian Duffelissa.


”Hallitus on erittäin iloinen voidessaan nimittää Jan-Willem Vosin Nedal Aluminiumin
toimitusjohtajaksi. Jan-Willem on työskennellyt Tata Steelillä erilaisissa asiantuntija- ja
johtotehtävissä pitkään ja hänen osaamisensa sekä laaja kokemuksensa
teräksenjalostustehtaiden ja -yritysten johtamisesta luo hyvän pohjan Nedalin
jatkokehittämiselle ja kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa”
, toteaa Jussi Aro, Nedal
Aluminiumin hallituksen puheenjohtaja.


Mika Hassinen jatkaa Nedal Aluminiumin väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes Jan-Willem
Vos aloittaa tehtävässään Nedal Aluminiumin uutena toimitusjohtajana 1.10.2022.


Emoyhtiö Purso Groupin talousjohtaja Timo Suuriniemi jatkaa toistaiseksi Nedal
Aluminiumin toisena toimitusjohtajana.


NEDAL ALUMINIUM B.V.
Jussi Aro
Hallituksen puheenjohtaja


LISÄÄ TIETOA:
Hallituksen puheenjohtaja Jussi Aro, puh. +358 40 411 4554