Maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivä 28.4.

YK:n maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivä muistuttaa, että jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Miten Purso pitää huolen väkensä turvallisuudesta?

Turvallisuusperehdytys: kaikkien oikeus ja velvollisuus

Jokainen työntekijämme paneutuu huolellisesti turvallisuuteen. Perehdytyksessä käydään läpi esimerkiksi turvallista liikkumista tehdasalueella ja henkilösuojainten käyttöä. Työtehtävien mukaan perehdytään tarkemmin erilaisten laitteiden ja koneiden turvalliseen käyttöön.

Myös vieraidemme vastaanotto alkaa turvallisuusperehdytyksellä. Vieraita kuljetetaan vain merkittyjä reittejä pitkin. Vieraista huolehtiva henkilö on käynyt erillisen vierailijakoulutuksen, jossa turvallisuuteen kiinnitetään erityishuomiota.

Huolehdimme turvallisuudesta joka päivä

Pursolla tehdään säännöllisesti turvallisuuskierroksia, joihin osallistuvat aktiivisesti eri organisaatiotasojen työntekijät ylintä johtoa myöten. Kierroksilla havainnoidaan työpaikan ja lähiympäristön työturvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä käytännön työsuojelua. Arkeemme kuuluvat myös viikoittaiset turvallisuusvartit, joissa keskustellaan teemoittain turvallisuusasioista.

Kannustamme työntekijöitämme tekemään turvallisuushavaintoja ja kirjaamaan ne helppokäyttöiseen järjestelmään. Työturvallisuuteen liittyvät havainnot ja turvallisuuden kehitysehdotukset kirjataan ja korjaavia toimenpiteitä seurataan systemaattisesti. Kaikki sattuneet työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan, minkä jälkeen sovitaan jatkokäytännöt ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet kirjallisesti.

Purso tukee työntekijöidensä hyvinvointia

Pursolaiset kuuluvat kattavien työterveyspalvelujen piiriin. Lisäksi työntekijöitä kannustetaan itsestään huolehtimiseen: yhteisiin palveluihin kuuluu esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetu verottajan sallimana täysimääräisenä etuna. Työntekijöillämme on mahdollisuus myös työsuhdepolkupyöräetuun. Organisoimme lisäksi osasto- ja henkilökohtaisia työergonomian hankkeita, joissa on mahdollisuus saada henkilökohtaista opastusta paremmasta työergonomiasta.

Henkilöstön jaksamisen tukena on esimerkiksi matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu. Tuemme rahallisesti tupakoinnin lopettamista. Toimihenkilöillä on mahdollisuus itse valita, tekevätkö he 37,5 vai 40 tunnin työviikkoa. Olemme myös Tampere Business Campuksen jäsenyritys, ja TBCn kautta henkilökunnalla on laajat oman osaamisensa kehittämisen mahdollisuudet.