Purso investoi 11,4 miljoonaa euroa vihreään siirtymään

Purso on matkalla kohti hiilijalanjälkensä puolittamista. 11,4 M€ suuruiset investoinnit käytetään hankkeisiin, jotka vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Hankkeiden rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 5 henkilötyövuotta.

Päästöjen vähentämistoimia ”yksi Excel-rivi kerrallaan”

Kun Purso teetti vuonna 2021 laskelmat hiilipäästöjensä määrästä, hiilijalanjäljen puolittamista viidessä vuodessa pidettiin haastavana tavoitteena, kertoo laatu- ja ympäristöpäällikkö Timo Tuohimaa:

”Meidän päästömäärämme oli jo lähtötasolla varsin kohtuullinen, koska olimme tehneet jo pitkään merkittäviä ympäristötoimia materiaalin kierrätyksestä energiansäästöön ja aurinkovoimalan rakennuttamiseen.”

Kun kunnianhimoinen päästövähennystavoite kuitenkin asetettiin, päästölähteitä täytyi alkaa käydä läpi rivi kerrallaan: päästöjen puolitus on massiivinen muutos, johon ei riitä yksittäinen toimenpide. ”Laskelmia tehtiin yksi Excel-rivi kerrallaan”, kertoo tekninen päällikkö Toni Rantanen.

Nyt sama Excel-taulukko näyttää, että aluksi lähes mahdottomalta tuntunut tavoite toteutuu, kertoo tuotantojohtaja Jouni Kukkonen, ”ja se on kyllä iso harppaus”.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii valtavia investointeja. Niihin kolmikko Tuohimaa-Rantanen-Kukkonen on onnistunut saamaan hakemaansa Työ- ja elinkeinoministeriön RRF-energiatukea, joka on osoitettu tuotannon sähköistämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. ”Myönteinen tukipäätös antaa meille signaalin, että myös valtiotasolla arvostetaan yrityksemme panostuksia vihreään siirtymään”, luonnehtii Kukkonen.

Nestekaasulämmitteiset billettiuunit vaihtuvat sähkölämmitteisiin

Merkittävin askel vihreässä siirtymässämme on billettiuunien sähköistäminen. Alumiini täytyy kuumentaa ennen pursotusta 400–450 celsiusasteen lämpötilaan. Kahden pursotuslinjamme uunit ovat nestekaasulämmitteiset, ja niillä lämmitetään vuositasolla yli 25 000 tonnia alumiiniaihioita. Kun molempien linjojen uunit vaihdetaan sähkölämmitteisiksi, saadaan hiilidioksidipäästöjä pienennettyä noin 1 400 tonnia vuodessa.

Sähkölämmitteisten uunien asennus edellyttää muutoksia myös laitoksen sähkönjakeluverkkoon, rakennuksiin ja uuniin liittyviin muihin laitteisiin.

Lisää aurinkovoimaa ja energiatehokkuutta Siuroon ja Ikaalisiin

Pursolla on ollut oma aurinkovoimala Siurossa jo vuodesta 2021. Aurinkoenergian käyttöä halutaan lisätä, ja tulevina vuosina asennettavien uusien aurinkosähköjärjestelmien avulla voidaankin tuottaa vuosittain noin 800 MWh sähköenergiaa tuotannon tarpeisiin Siurossa ja Ikaalisissa. Osana aurinkosähköjärjestelmää Siuroon asennetaan myös energiavarasto, joka parantaa energiaomavaraisuutta ja aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta.

Sekä Siuron pursotuslaitokselle että Ikaalisten sulatolle hankimme myös lämmön talteenottolaitteet ja hukkalämpöä lämmönlähteenä käyttävät lämpöpumppujärjestelmät, joilla tuotantolinjojen prosesseista syntyvästä hukkalämmöstä tuotetaan kaukolämpöä sekä kiinteistöjen että eri prosessien lämmitykseen. Samalla haketta säästyy vuodessa noin 4 800 MWh.