Kysymyksiä ja vastauksia

Palo-ovet

Q: Miten hankitaan tarvittavat luvat P80 palo-ovien valmistukselle?

A: Purso Oy voi luovuttaa erillisellä sopimuksella asiakkaalleen oikeuden käyttää Purso Oy:n tyyppihyväksyntöjä ja muita dokumentteja hakiessaan itselleen valmistajakohtaista todistusta tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta sekä oikeuden valmistaa P80 järjestelmän rakenteita.

Purso Oy:n nimissä olevat tyyppihyväksynnät eivät oikeuta valmistajaa käyttämään hyväksyntämerkintää. (HMa 3.1.19)

Q: Palo-ovien tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä?

A: Tyyppihyväksynnät perustuvat ympäristöministeriön tuotekohtaisiin tyyppihyväksyntäasetuksiin.
1.1.2018 valtaosa tyyppihyväksyntäasetuksista kumoutui, kuten myös palo-ovien ja ikkunoiden tyyppihyväksyntäasetukset. Koska tyyppihyväksyntäasetus ei ole enää voimassa uutta tyyppihyväksyntää ei voida saada. Valmistaja voi kuitenkin hakea vapaaehtoista todistusta tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta. Todistuksen myöntää Eurofins Expert Services Oy.
Ennen 1.1.2018 myönnetyt tyyppihyväksynnät ovat voimassa määräaikansa loppuun asti tai kun ko. rakennustuotteen CE-merkinnän siirtymäaika päättyy. Ulkopalo-ovilla ja -ikkunoilla siirtymäaika päättyy 1.11.2019.
Sisäpalo-ovien CE-merkintä ei ole vielä mahdollista (3.1.2019) Sisäovien tuotestandardi on julkaistu, mutta sitä ei olla vielä julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Siirtymäaika tämän hetkisen tiedon mukaan 31.5.2019 … 31.8.2021 (HMa 3.1.19)

Q: Mitä tarkoittaa merkintä EI230 ja siinä oleva alaindeksi 2?

A: Palo-ovet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. E tarkoittaa tiiveyttä ja I eristävyyttä palotilanteessa. 30 tarkoittaa palonkestoaikaa minuuteissa. Alaindeksi 2 on standardin SFS-EN 13501-2 mukainen paloluokan lämpötilaraja. Alaindeksivaihtoehtoja on 1 ja 2, joista 2 on käytössä Suomessa. ”Eristyskyvyn (I2) kriteerillä ei keskiarvo saa ylittää arvoa 140 ºC, ovilehdestä mitattu maksimiarvo ei saa ylittää arvoa 180 ºC (mittaus 100 mm ovilehden reunasta) ja karmista mitattu maksimiarvo ei saa ylittää arvoa 360 ºC.”

Q: Mitä tarkoittaa osastoiva ovi?

A: Osastoivan palo- oven tarkoitus on estää palon leviäminen sekä antaa ihmisille aikaa poistua rakennuksesta turvallisesti.

Q: Mistä löytyvät paloluokiteltujen rakenteiden maksimi ja minimimitat, esimerkiksi P80-ovet ja P50L.

A: P80-sarjan viralliset maksimi- ja minimimitat löytyvät kunkin valmistajan tyyppihyväksynnästä/ todistuksesta tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta. Mitat ja rajoitukset hieman vaihtelevat sen mukaan koska valmistaja on luokituksen hakenut. Mitat löytyy myös P80-sarjan esitteestä (vaati päivitystä).
P50L-osastoivien rakenteiden mitat löytyy luokitusraportista ja ko. sarjan esitteestä. (HMa 3.1.19)

Q: Liukuovien maksimi ja minimimitat?

A: Löydät tiedon tiedotteesta 01/2019 (linkki tähän)

Q: Onko joillain tuotteilla jo Joutsenmerkkiä tms.?

A: Ei