Kiasma – renovering av moderna museet

Renoveringen av konstmuseet Kiasma, som ligger i Helsingfors, var exceptionellt krävande och utfördes i tre etapper: ”Nya oväntade utmaningar upptäcktes flera gånger”, säger Selja Flink, projektchef på Senatfastigheter.

Purso levererar skräddarsydda fasadsystemlösningar

Namnet Kiasma kommer från grekiskans ”chiasma”, vilket betyder ”korsning”. Böjda former, komplexa möten och radier är en viktig del av Kiasmas arkitektur och dessa måste beaktas i valet av glasfasad.

Byggnaden hade tidigare drabbats av omfattande fuktproblem. I det nya fasadsystemet finns en specialiserad tätning som säkerställer högsta täthet mellan glaset och aluminiumprofilen.”

Kiasma har en total glasyta på 3500 kvadratmeter. Tidigare problem med spruckna glas på grund av rörelse i stålstommen har nu också åtgärdats.

Nordisk produktutveckling – lösningar för nordiska förhållanden

Kiasma-projektet genomfördes i nära samarbete med vår kund, säger Lauri Hautanen, ansvarig säljare på Purso: ”Detta var ett utmanande specialprojekt där arkitektens visioner både gällande utseende och funktion skulle förverkligas. Genom att använda modern teknik hittade vi en lösning som uppfyller kraven.”

“Vårt företag har en lång historia med Purso,” säger Viljar Rei, VD för företaget. ”Vi har alltid kunnat lita på Pursos leveranser, och genom nära samarbete skapar vi utmärkta lösningar för nordiska förhållanden.”

Produkter som använts i projektet