Fazer besökcenter

Byggnadstyp: Nybyggnad
Projekttyp: Besökcenter, butik, kafé, utställning
Arkitekt: Arkitektkontor K2S – Mikko Summanen
Byggnadsår: 2016
Byggentreprenör: SRV
Utvecklare: Karl Fazer Oy Ab
Bruttoarea: 5100 m2

Produkter som använts i projektet