Avant kompaktlastare tillverkas under Purso-ljus

Avant Tecno Oy är tillverkare av världens mest mångsidiga kompaktlastare, som används både professionellt och privat runt om i världen. Produkterna från detta industriella företag tillverkas från början till slut i Ylöjärvi, Finland, där deras produktions- och kontorsverksamhet stöds av belysningslösningar från Purso.

Birkaländska familjeföretag I samarbete

Både Purso och Avant Tecno är traditionella familjeföretag från Birkaland-regionen, och både båda skapar välfärd och arbetstillfällen i området. När det gäller att välja en belysningslösning var det emellertid inte självklart att välja en lokal producent, säger Avant Tecnos fastighetschef Olli Mäkinen:

– Det faktum att projektstöd och ljusarmaturerna själva är nära geografiskt sett räcker inte i sig självt. Produkterna måste också vara absolut bäst, och det är vad Purso erbjuder. Att vara lokal är bara en trevlig bonus.

Pursos industriella belysning används i många olika stadier: de kompakta lastarna tillverkas i Ylöjärvi från laserklippta metallark till målning och slutmontering. ”Avants” är kända för sin höga kvalitet och mångsidighet: det finns över 200 olika utrustningar tillgängliga. Mångsidiga lastare kan användas till exempel för grävning och transport samt för jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsuppgifter.

– Under bra ljus är det möjligt att upptäcka eventuella ytbehandlingsfel i tillverkningsstadiet, så att ha bra ljus stöder verkligen våra höga kvalitetsstandarder, säger Mäkinen.

Distriktförsäljngschefen för Purso-belysningslösningar Tuomas Arha, Avant Tecnos fastighetschef Olli Mäkinen och chef för elektriska arbeten Jari Mäkelä på en inspektionsrunda.

Industribelysning för ständigt växande anläggningar

Avant Tecnos verksamhet har expanderat och blivit mer internationell under årtiondena. Företaget har nu importörer i tiotals länder och flera försäljningsbolag runt om i världen. Produktionsvolymerna har varit tvungna att växa med, och anläggningen i Ylöjärvi har utvidgats flera gånger. Fastighetschefen Olli Mäkinen säger att expansionen först nådde gränserna för den gamla tomten, varpå mer mark har behövt köpas från grannarna: byggnadsbeståndet består av lager från olika perioder.

Distriktförsäljngschefen för Purso-belysningslösningar, Tuomas Arha, säger att Avants belysningshistoria är typisk för den industriella sektorn: Först köps industriella armaturer för en hallsektion. Detta gör alla medvetna om de gamla armaturernas svagheter: ljusstyrkan kan vara dålig och mer energi förbrukas med stor ordning jämfört med de nya. Till slut byts alla armaturerna ut mot de nya och bättre produkterna.

– Även på Avant har deras traditionella lysrörsarmaturer ersatts med moderna Purso LED-armaturer vid flera tillfällen, säger Arha.

Det är ofta bäst att ersätta hela ljusarmaturen: gamla lysrörsramar är ofta i slutet av sin livstid, och sådana lampor är inte ursprungligen avsedda för LED-rör.

Eftersom det upplysta utrymmet är utformat enligt kundspecifikationer är det möjligt att optimera antalet lampor, säger Arha:

– På Avant Tecno minskades antalet lampor när den nya lösningen antogs.

Bra industriell belysning hjälper till att se tydligt.

Nya industriella armaturer betalar sig själva tillbaka

Chef för elektriska arbeten, Jari Mäkelä, säger att han inte saknar tiden då han och Olli Mäkinen gick runt och ”stängde av lampor för att spara energi”. Kontrollerade armaturer innebär att belysning finns där det behövs. På Avants logistik exempelvis tänds armaturerna mellan hyllorna av rörelsedetektorer, så de är inte på för ingenting. Möjligheten att dimma och styra armaturerna på andra sätt förbättrar ergonomin och sparar energi.

– Där de gamla armaturerba använde 36 kW energi i en hall, använder de nya SNEP®-armaturerna bara en sjättedel av det, eller 6 kW. Med tusentals kvadratmeter golvyta att belysa betalar sig de nya armaturerna snabbt tillbaka, påpekar Mäkelä.

LED-armaturer är också långlivade och miljövänliga jämfört med lysrör. Att använda LED-teknik innebär också att man uppnår en mindre termisk belastning och slipper hantera skadlig UV-strålning.