Kontorsbyggnaden Tuultenristi – effektiv konstruktion med elementfasad från Purso

Tuultenristi i Esbo färdigställdes under våren 2023.

Kontorsbyggnaden Tuultenristi uppfördes på en plats med begränsat utrymme och med mycket trafik i närheten. Purso’s elementfasadsystem, P76E, visade sig vara en utmärkt lösning för denna uppgift.

Snabb, kostnadseffektiv och anpassningsbar P76E

Elementfasader associeras ofta med byggnation av höghus. Tuultenristi-projektet är ett utmärkt exempel på att det fungerar exceptionellt bra även för andra tillämpningar.

Områdesförsäljningschef Sami Oksanen berättar om fördelarna med elementfasaden: ”Betydligt mindre tid spenderas på byggarbetsplatsen. Kvaliteten är också bättre eftersom det mesta av arbetet redan utförs i fabriken.” Förutom den snabba installationstiden är utrymmesanvändningen minimal, eftersom lyftkranen inte behöver vara på plats hela tiden. Tuultenristi uppfördes enligt taktproduktionsprinciperna.

Purso’s elementfasad, P76E bidrar med ett attraktivt utseende på de övre våningarna av Tuultenristi (se bild). Dessutom används våra P50L-system på byggnadens bottenvåningar.

Purso’s produktutveckling var med under hela projektet

Purso’s elementfasad, P76E, utgör den grundläggande lösningen för projektet: ”Det kan dock anpassas och skräddarsys för varje specifikt projekt,” säger Oksanen.

Detta projekt genomfördes med hjälp av kundfeedback: kontinuerlig planering, testning och U-värdeberäkningar utfördes i nära samarbete med kunden. ”Metek Oü är en långvarig kund hos oss. I det här projektet hade både Purso och Metek ett multiprofessionellt team från försäljning till produktutveckling,” säger Oksanen. Företagets VD, Erko Karo, nämner att Tuultenristi-projektet var arkitektoniskt utmanande och låg på en svår plats. ”Men installationen av Purso’s fasadelement på byggarbetsplatsen gick verkligen snabbt,” berömmer han.

Tuultenristi har också öppningsbara fönster från LK78-serien som integreras vackert i elementfasaden.

Fokus på hållbart byggande och en hållbar byggnad

Tuultenristi strävar efter LEED Gold-miljöcertifiering. Principerna för hållbar utveckling har styrt hela projektet, från material- och byggmetodval till återvinning. Målet med projektet är att skapa en hållbar och energieffektiv arbetsmiljö. Byggnadens koldioxidutsläppsnivå beräknades i början av byggprocessen och har kontinuerligt kontrollerats. (Källa: YIT)

Aluminium är ett hållbart och energieffektivt val av byggmaterial. Purso har åtagit sig att främja energieffektivitet genom att skriva under ett avtal om energieffektivitet redan 2016.