Produktionshallarna hos Sievin Jalkine är upplyst av inhemsk Purso SNEP®-ljus

Kenkien valmistusta valaisevat Purson valaisimet.

Den energieffektiva, lågkoloxid- och helt finska SNEP®-armaturen från Purso är valet för den största skotillverkaren i norra Europa. Sievin Jalkine utökade sina lokaler år 2020. Purso-armaturer valdes för expansionen, och de visade sig vara så bra att beslutet fattades att ersätta lysrören i de gamla lokalerna med samma armaturer.

Sievin Jalkine är en välkänd finsk tillverkare av hållbara och högkvalitativa yrkes- och säkerhetsskor. Att göra högkvalitativa skor är en precisionssprocess där belysningen spelar en viktig roll.

Lokalerna som är upplysta av Purso-armaturer används exempelvis för att skära läder och andra material, sy och tillverka sulor.

Ny hallbelysning med den beprövade Purso SNEP®-lösningen

Den första officiella leveransen av SNEP®-armaturer från Siuro till Sievi gjordes år 2020 för den nya utbyggnaden. Sievin Jalkines VD Juha Jokinen säger dock att valet av belysning baserades på års tidigare erfarenhet: ”Purso gav oss en testarmatur år 2015. Den hade fungerat felfritt i flera år, så det var lätt för oss att välja belysningsleverantören som eftervisligen är engagerad i finskt kvalitetsarbete, precis som vi.”

Den nya utbyggnaden har cirka 3 000 m2 golvyta i hallen. Det konstaterades att den mest lämpliga nyansen där inte var det vanliga 4 000 Kelvin-temperaturlyset, utan istället en ljusare ton av 5 000 K. Det måste vara möjligt att säkra en jämn och hög kvalitet på skor med hjälp av belysningen, så det är viktigt att färgtonerna på materialen syns tydligt, säger Purso Belysnings regionchef för Norra och Östra Finland, Juha Soirio. Förutom den naturliga färgtemperaturen valde Sievin Jalkine också en hög färgåtergivningsindex: istället för det vanliga CRI på 80 är hallbelysningens CRI förstklassig med 90. Färgtonerna i materialen syns nu bättre än någonsin, säger VD Jokinen.

LED-armaturer istället för gamla lysrörslampor – i enlighet med RoHS-direktivet

Belysningen i den nya hallen fick stor beundran på Sievin Jalkine, säger Jokinen. De gamla hallarnas lysrör genererade ett blekt ljus, så skillnaden till förmån för det nya var naturligtvis märkbar. De gamla lysrören hade redan börjat utgöra en brandrisk:

– Vi hade haft några ”nära ögat” -situationer med de gamla lysrören, där lysröret antände med en synlig låga på grund av ballastens fel, säger Jokinen.

Lyckligtvis hände inget allvarligt i dessa situationer på grund av de anställdas snabba ingripande. Det är dock lugnande att veta att risken som de gamla ballasterna medför inte finns med de nya LED-lamporna”, säger Jokinen. ”Nu kan jag sova mer fridfullt på natten.”

Således kom tanken upp att ersätta belysningen även i de gamla hallarna för att matcha den nya utbyggnaden. Under de senaste åren har Purso SNEP® LED-lampor installerats istället för lysrör i de gamla hallarna, vilket täcker cirka 3 000 m2 golvyta. Lösningen är också i linje med RoHS-direktivet (Begränsning av farliga ämnen), som trädde i kraft på hösten 2023: det är nu inte längre tillåtet att ens placera nya T5- och T8-lysande rör på marknaden, eftersom de innehåller skadligt kvicksilver.

Att byta ut ljusarmaturer kan minska energiförbrukningen med så mycket som 60 till 70%, så uppgraderingen betalar sig snabbt. LED-lampor är också långlivade och miljövänliga jämfört med lysrör. Purso-armaturer har dessutom fördelen att ha en relativt liten koldioxidavtryck. Beräkningar av koldioxidavtryck finns tillgängliga i SNEP®-produktväljaren.

Hur kan högkvalitativ hallbelysning stödja välbefinnandet på arbetsplatsen?

Färgtonen är också en viktig aspekt när det gäller att klara av arbete. Anställda på Sievin Jalkine har sagt att så kallat gult ljus är tröttande och att det är lättare att upprätthålla energinivåerna med belysning som efterliknar naturligt ljus. Anställda hörs alltid på Sievin Jalkine, vilket har tjänat företaget Arbets- och näringsministeriets utmärkelse som en bra arbetsgivare.

Det är naturligtvis viktigt i de exakta arbetsstegen med att tillverka skor att ljusets ljusstyrka är åtminstone likvärdig med kontorsbelysning och förblir stabil. Anställda som tidigare har haft migrän har till exempel kommenterat att de nya armaturerna inte orsakar huvudvärk.

Belysningen i Sievin Jalkines hallar får beröm

Det är det viktigaste i Sievin Jalkines dagliga verksamhet att de anställda är nöjda med belysningen. Utöver positiv återkoppling från de anställda har de noterat att belysningen ofta kommenteras positivt och diskuteras när kunder besöker fabriken. ”Livlig” är ett ord som ofta används, säger Juha Jokinen. Som ett tips till andra företag säger han att fler företag skulle överväga färgtemperaturen på 5 000 K när de väljer belysning.

En jämn och ljus belysning i produktionsutrymmena stöder arbetsvälbefinnandet